Privacy

Jouw data is van jou en dat moet zo blijven

Direct proberen

Privacy Statement Vesta Group B.V.

Vesta Group B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In dit privacy statement informeren wij je over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om onze diensten te kunnen leveren en om onze website te optimaliseren. Dit doen wij alleen met gegevens die je zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een account, het invullen van een contactformulier of het afnemen van een dienst. Wij verzamelen alleen de noodzakelijke gegevens en bewaren deze niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld.

Beveiliging

Wij nemen de beveiliging van persoonsgegevens zeer serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, diefstal en andere vormen van misbruik. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en wij hanteren strikte procedures voor de toegang tot en het gebruik van persoonsgegevens.

Gegevens delen

Wij delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies om het gebruiksgemak te verbeteren en om statistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Wij maken alleen gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website. Wij delen geen gegevens verkregen via cookies met derden.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, reageren op jouw verzoek.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Het is daarom aan te raden om regelmatig dit statement te raadplegen. Als wijzigingen gevolgen hebben voor de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan zullen wij jou hierover informeren.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.